Дијана Тица | Ванредни професор англоамеричке књижевности

Образовање: докторат 2013. године, Бања Лука;
магистарске студије 2006. године, Бања Лука;
основне студије 2000. године, Бања Лука

Телефон:   387 51 340 135
dijana.tica@flf.unibl.org
Консултације: четвртак, 10.30-11.30
Канцеларија бр. 6

Сфера интересовања: Шекспир, ренесансна енглеска драма, енглески класицизам, енглески романтизам, викторијанска књижевност, савремена енглеска књижевност

Изабране књиге и радови:
Life versus Fiction: Narration in Julian Barnes’s Flaubert’s Parrot (2015); Tragic Elements in George Eliot’s The Mill on the Floss (2014); Conventions in the Presentation of Women in Victorian Literature (2014); The Image of God in G. M. Hopkins’s Sonnets (2014); ‘Silent’ Women in Robert Browning’s Dramatic Monologues (2013); Jane Eyre – an Unconventional Heroine (2012); Slučaj Rebeke Šarp ili sudbina atipične „posrnule žene“ u viktorijanskom romanu (2012); Elementi književne satire u romanima Džejn Ostin (2007)

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: