Дијана Црњак | Редовни професор српског језика

Образовање: основне студије 1997. Нови Сад
магистарске студије 2001,
докторат 2005. Нови Сад

Телефон: + 387 51 34 01 21
dijana.crnjak@flf.unibl.org
Консултације: уторак 9.30–11.00
Канцеларија бр. 13

Сфера интересовања: синтакса, дијалекатска лексикологија

 

Изабране књиге и радови:

 1. Терминологија куће и покућства у Лијевчу пољу и Жупи (2006),
 2. Пастирска лексика лакташког краја (2011),
 3. Развој зависносложених реченица у говору предшколске дјеце (2012),
 4. Језик, перцепција и метафоре: семантика именовања домаћих животиња: Хоризонти и предели на южнославянските езици (2012),
 5. Лексичка и синтаксичко-семантичка анализа благослова у обреду чаројице: Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 61/1 (2013),
 6. Скице из етнолингвистике (2016).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети:

 1. Синтакса српског језика 1 (СЈК)
 2. Синтакса српског језика 2 (СЈК)
 3. Лексикологија српског језика (СЈК и РЈК/СЈК)
 4. Српски језик 1 (ЊЈК и ФЈК)
 5. Српски језик 2 (ЊЈК и ФЈК)
 6. Српски језик 3 (ЊЈК и ФЈК)
 7. Српски језик 4 (ЊЈК и ФЈК)
 8. Језик – култура – друштво (мастер студиј)