Дејан Малчић | Виши асистент италијанског језика

Образовање: основне студије 2009. године Бања Лука,
мастер студије, 2012. Венеција

 

Телефон:   387 51 340 134
dejan.malcic@flf.unibl.org
Консултације: понедјељак 17:00 – 18:00, сриједа 14:00 – 15:00
Канцеларија 3 и 4

 

Сфера интересовања: савремени италијанки језик, глотодидактика, италијанска култура.

 

Изабрана библиографија:

Film kao nastavno sredstvo (2012); Verso lo sviluppo della competenza comunicativa interculturale: la sua realizzabilità in un concreto contesto d’insegnamento (2013); Nuove tenednze nell’insegnamento linguisitico: mito vs. realtà (2014).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: