Данијела Мајсторовић | Редовна професорка англистичке лингвистике

Образовање: основне студије 2000. Универзитет у Бањој Луци;
магистарске студије 2003. Ohio University;
докторат 2006. Бања Лука

 

Телефон:   387 51 340 135
Емаил адреса: danijela.majstorovic@flf.unibl.org
Консултације: понедјељак 14.00–15.00
Канцеларија бр. 6

 

 

Сфера интересовања: анализа дискурса, прагматика, морфологија, културолошке студије, марксизам, феминизам, постколонијална теорија.

Изабране књиге и радови:
Majstorović, D. and Turjačanin, V. (2013). Youth Ethnic and National Identity in Bosnia and Herzegovina: Social Science Approaches. Basingstoke: Palgrave McMillan;
Majstorović, D. (2013). Diskursi periferije: kritički eseji o kulturi i društvu u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Beograd: Biblioteka XX vek;
Majstorović, D. (2007). Diskurs, moć i međunarodna zajednica (Discourse, Power and the International Community). Banja Luka: Filozofski fakultet u Banjaluci;
Majstorović, D. ed. (2012). Kritičke kulturološke studije u postjugoslovenskom prostoru. Banja Luka: Filološki fakultet;
Majstorović, D. and Lassen, I. eds. (2011). Living with Patriarchy- Discursive Constructions of Gendered Subjects Across Cultures. DAPSAC series: John Benjamins;
Majstorović, D. (2016). (Un)Doing Feminism in Post-Yugoslav Media Spaces. Feminist Media Studies 16(6), pp. 1093-1108;
Majstorović, D. and Vučkovac, Z. (2016). Rethinking Bosnian Postcoloniality: Challenges of the Europeanization Discourse. Journal of Language and Politics 15 (2), pp. 147-172;
Majstorović, D. et al. (2015). From Dayton to Brussels via Tuzla: Post-2014 Economic Restructuring as Europeanization Discourse/Practice in Bosnia and Herzegovina. Journal of Southeast European and Black Sea Studies 15(4), pp. 661-682;
Majstorović, D. (2007). Construction of Europeanization in the High Representative’s Discourse in Bosnia and Herzegovina (Konstruisanje evropeizacije u diskursu OHR-a u BiH). Discourse and Society 18(5).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: