Данијела Јелић | Виши асистент

Образовање: Основне студије 2005. г. (Бања Лука);
магистарске студије 2013. г. (Бања Лука).

Телефон: + 387 51 340 128
danijela.jelic@flf.unibl.org
Консултације:
Кабинет: бр. 17

Сфере интересовања: Српска књижевност 18. и 19. вијека; српска народна књижевност.

 

Изабране књиге и радови:
Народне здравице. Грађа и коментари (Бања Лука, 2017); „Гавро Вучковић Крајишник – литераризација полемичког текста“ (2016); „Теренска фолклористика и универзитетска настава. Записи народних здравица као примјер добре праксе“ (2016); „Здравице и друге усмене форме у поезији Ђорђа Сладоја“ (2015).

Научноистраживачки рад: линк.

  Предмети: