Данијел Дојчиновић | Виши асистент, српска књижевност

Образовање: основне студије 2011,
мастер студије 2014. Бања Лука
докторске студије (у току). Београд

 

Телефон:   387 51 34 01 24
danijel.dojcinovic@flf.unibl.org
Консултације: Канцеларија бр. 11

 

Сфера интересовања: средњовјековна култура, српска средњовјековна књижевност, словенске средњовјековне књижевности, византијска књижевност, компаративна медиевистичка истраживања

Изабране књиге и радови:
Ѡть недостька разоума моѥго: написи из теорије и историје старе српске књижевности (2016); Српска писменост у Босни и Херцеговини: средњи вијек и период османске власти (2016); Житије Светог Ћирила – Житије Светог Методија (2016); Атанасије Александријски – Житије Светог Антонија (2014); Жанр житија: проблем именовања и односа према биографији (2016); Хагиографичност Житија краљице Јелене (2015); Епидеиктичко бесједништво и структура житија (2015); Путописне биљешке из времена отоманске власти (2015).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: