Далибор Кесић | Ванредни професор

Образовање: основне студије 2000. Београд,
магистарске студије 2004,
докторат 2011. Бања Лука

Телефон: 051-340-136, 051-340-120, лок.136
dalibor.kesic@flf.unibl.org
Консултације: петак, 19.30-20.30
Канцеларија бр. 5

Сфера интересовања: Семантика, транслатологија, историја језика, савремени енглески језик и контрастивна лингвистичка истраживања

 

Изабране књиге и радови:

Cultural Background in American English and Serbian Phraseology (2004); Genesis of Experiential Meaning (2011); Writing Skills at University Level (2011); Prenesena značenja I njihovo prevođenje (2013); Frazeološko tumačenje i prevođenje (2013);  Perception Discrepancies in Edifying Connotations (2014); Concomitant Tutelage Disparities (2015); Translation Intricacies – the simpler the approach, the more complicated the outcome (2016).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: