Бранко Црногорац | Виши асистент

 

Кабинет: бр. 5
Телефон: 051-340-136 051-340-120 лок.136
branko.crnogorac@flf.unibl.org

Библиографија стручних и научних радова:
„Пурда као један од симбола маргиналне моћи у романима Е.М.Форстера”, рад објављен у ФИЛОЛОГИЈИ, научно-стручном часопису за језик, књижевност и културу, бр.4, година 2006, Београд (стр. 123-128)
„Појединац као светиња у роману Пут у Индију”, Радови (часопис Филозофског факултета, Бања Лука), издање за 2006. годину
„Појам отуђења у причама Џумпе Лахири”, зборник радова са 8. научне конференције Бањалучки новембарски сусрети, Филозофски факултет, Бања Лука, новембар 2007. године

 

Предмети: