Биљана Марић | Доцент за руски језик

 

Образовање:  основне студије 1994. Београд.
Магистарске студије 2001. Београд.
Докторат 2010. Београд.

Телефон:
biljanav@mail.ru
Консултације: у договору са студентима
Канцеларија бр. 20

Сфера интересовања: руски језик, славистика
Изабране књиге и радови:
Синтаксичка деривација у савременом руском књижевном језику у поређењу са српским, Београд: Филолошки факултет, 2012, стр. 278. (објављена докторска дисертација)
Неуправни говор у српском и руском језику // Јужнословенски филолог, књ. 72, св. 1−2, 2016, стр. 127−137.
До встречи в России : руски језик за први разред гимназије и средње стручне школе : са Радном свеском. 1. изд. − Београд : Завод за уџбенике, 2009. − 251 стр. (Са Маријаном Папрић и Вером Вуловић-Лазаревић)
До встречи в России. Руски језик за други разред гимназије и средње школе. Београд: Завод за уџбенике, 2014. (са Маријаном Папрић и Вером Лазаревић Вуловић).
До встречи в России. Руски језик за трећи разред гимназије и средње школе. Београд: Завод за уџбенике, 2015. (са Маријаном Папрић и Вером Лазаревић Вуловић).
До встречи в России. Руски језик за четврти разред гимназије и средње школе. Београд: Завод за уџбенике, 2016. (са Маријаном Папрић и Луком Меденицом).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: