Биљана Бабић| Редовни професор историје српског језика

Образовање: основне студије 1995. Нови Сад
магистарске студије 2000. Београд,
докторат 2007. Бања Лука

Телефон: + 387 51 340 124
biljana.babic@flf.unibl.org
Консултације: четвртак 14.30–16.00
Канцеларија бр. 11

Сфера интересовања:  историја српског језика, историја српског књижевног језика, језичка контактологија.

 

Изабране књиге и радови:

Сопронова печатња (2016); Ортографске и језичке карактеристике у штампаним дјелима Павла Соларића (2012); Поименичени придјеви у Српским народним пословицама Вука Караџића (2012); О употреби латинизама у језику дневне штампе (2010); Именице изведене суфиксима турског поријекла у Андрићевим приповијеткама (грачки опус) (2009); Осврт на писање танког јера у Словима (бесједама) светих отаца манастира Гомионица (2004); Адјективни суфикс -ьńii у Мирослављевом јеванђељу (2001).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: