Ања Бундало| Виши асистент француске књижевности

Образовање: основне студије Бања Лука 2011.
мастер студије Tours, 2013.

Телефон: 387 51 34 01 31

anja.bundalo@flf.unibl.org

Консултације: понедјељак 11.30 – 12.30
Канцеларија бр. 8

Сфера интересовања: Француска књижевност осамнаестог вијека (Просвјетитељство), ангажована књижевност, политичка мисао француских филозофа, апсолутизми у Европи, културолошки трансфери

Изабрани радови:

« Les Liaisons dangereuses, roman total des Lumières » (2016) ; « Considérations sur la Monarchie dans les textes des Lumières françaises » (2015) ; « L’analyse des erreurs d’orthographe des étudiants de français à l’Université de Banja Luka » (2015)

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети:
Преглед француске књижевности
• Француска књижевност средњег вијека и Ренесансе
• Француска књижевност седамнаестог вијека
• Француска књижевност осамнаестог вијека