Андреја Марић | Виши асистент за српску књижевност

Образовање: основне студије 2006. Бања Лука,
магистарске студије 2012. Бања Лука

Телефон: + 387 51 34 01 28
andreja.maric@flf.unibl.org
Консултације: уторак 13.00–14.00
Канцеларија бр. 17

Сфера интересовања: српска књижевност 20. вијека, српска драма 20. вијека, критика, есејистика

 

Изабрани радови:
„Функција проповиједи у романима Меше Селимовића“ (Меша Селимовић и Скендер Куленовић у српском језику и књижевности, Зборник радова, Бања Лука – Источно Сарајево: Академија наука и умјетности Републике Српске – Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци – Филозофски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, 2011, 73–809);
„Есеји Владимира Велмар-Јанковића: умјетничко дјело као афирмација личности“ (Филологија и универзитет, Тематски зборник радова, Ниш: Филозофски факултет, 2012, 193–204);
„Три драмска писца: идејне и поетичке сродности и разлике (Владимир Велмар-Јанковић, Душан Николајевић и Боривоје Јевтић)“ (Филолог, бр. VI, 2012, 108–122);
„Данојлићев доживљај природе у збирци Родна година и лирској прози Змијин свлак“ (Песничко дело и мисао о поезији Милована Данојлића, Зборник радова, Београд – Требиње: Институт за књижевност и уметност – Филолошки факултет Универзитета у Београду – Дучићеве вечери поезије, 2013, 385–403);
„Укрштање старог и новог у драмама Владимира Велмар-Јанковића“ (Наука и традиција, Зборник радова са научног скупа, Пале, 18–19. мај 2012, књига 7, том 1, Пале: Филозофски факултет, 2013, 521–536);
„Породичне и љубавне интриге у друштвено-критичким драмама Душана С. Николајевића“ (Од науке до наставе, Тематски зборник радова, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 193–204);
„Књижевно стваралаштво Милице Мирон. Драмски текстови за дјецу на фолклорној основи“ (Филолог, година VII, број 13, 2016, 306–324);
„Интермедијални аспекти пјесничког опуса Светислава Мандића“ (коаутор Саша Д. Шмуља, Наука и евроинтеграције, Зборник радова са научног скупа, Пале, 22–24. мај 2015, књига 10, том 2, Источно Сарајево: Филозофски факултет, 2016, 379–395).

Научноистраживачки рад: линк.

 Предмети: