Анђелка Крстановић | Доцент њемачке књижевности

Образовање:  основне студије 2006. Бања Лука
магистарске студије 2012,
докторат 2016. Бања Лука

Tелефон: + 387 51 34 01 20
andjelka.krstanovic@flf.unibl.org
Консултације: понедјељак  11.00–12.00
Кабинет бр. 10
Сфера интересовања: књижевност 20.вијека, филозофија и књижевност, наратологија, компаративно изучавање српске и њемачке књижевности

 

Изабране књиге и радови:
„Еволуција поимања вриједности човјека у свјетлу њемачке књижевности“  (2008); „Феноменолошки приступ књижевном дјелу као модел тумачења“  (2010); „Поетика мерца и зенитизма у огледалу програмске лирике“ (2013); Weimarer Klassik (2013); „Goethes Begriff Weltliteratur in der Zeit der Globalisierung“  (2015).

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети: