Александра Милићевић | Асистент

Образовање: основне студије 2009. Бања Лука,
мастер студије 2017. Бања Лука

Телефон: :   387 51 340 120
aleksandra.milicevic@flf.unibl.org
Консултације: четвртак 12.30 – 13.30
Канцеларија бр. 10

 

Сфера интересовања: морфологија њемачког језика, контрастивна лингвистика, историја њемачког језика

Научноистраживачки рад: линк.

Предмети:
•    Морфологија I
•    Морфологија II