Стручни сарадници у настави

Аида Арсовић
Тел. +387 51 340 144
aida.arsovic@flf.unibl.org
кабинет бр. 15

Кристина Кекић
Тел. +387 51 340 140
kristina.kekic@flf.unibl.org
кабинет бр. 15

Референт за књиговодствене послове

Мара Керановић
Тел. +387 51 340 142
mara.keranovic@flf.unibl.org
кабинет бр. 14

Оператер на рачунарима и одржавању веб-странице

Владислав Брковић
Тел.
vladislav.brkovic@flf.unibl.org
кабинет бр.