Τι προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών ιταλικής γλώσσας και λογοτεχνίας;

Το πρόγραμμα σπουδών της ιταλικής γλώσσας και λογοτεχνίας είναι ένα από τα έξι προγράμματα σπουδών της Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Μπάνια Λούκα. Δημιουργήθηκε το 2003 ως δίγλωσσο πρόγραμμα σπουδών ιταλικής γλώσσας και λογοτεχνίας και σερβικής γλώσσας και λογοτεχνίας και το 2013 εξελίχθηκε σε ανεξάρτητο πρόγραμμα σπουδών ιταλικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Το πρόγραμμα σπουδών στον πρώτο κύκλο, προβλέπει συνολικά 39 υποχρεωτικά μαθήματα, που κατανέμονται σε οκτώ εξάμηνα, δηλαδή τέσσερα ακαδημαϊκά έτη, 10 μαθήματα επιλογής, καθώς και την εκπόνηση της πτυχιακής διατριβής. Τα γλωσσικά μαθήματα που διδάσκονται στο πρόγραμμα επικεντρώνονται στην απόκτηση της ιταλικής γλώσσας μέσω της ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της μελέτης γραμματικών δομών. Τα μαθήματα λογοτεχνίας βασίζονται χρονολογικά: ξεκινούν το δεύτερο έτος, με τους φοιτητές να μελετούν από την αρχή την ιταλική λογοτεχνία και να τελειώνουν το τέταρτο έτος, με τους σύγχρονους συγγραφείς.
Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τον ιταλικό πολιτισμό κατά το πρώτο έτος σπουδών, ενώ τα επόμενα χρόνια, μέσω ενός μεγάλου αριθμού μαθημάτων επιλογής, έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με πολλές πτυχές αυτού του τομέα.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε μαθήματα από τον τομέα της λογοτεχνικής και επαγγελματικής μετάφρασης.