Τι προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας και λατινικής γλώσσας;

Το πρόγραμμα σπουδών της γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας ιδρύθηκε το 2007 και είναι ένα από τα έξι προγράμματα σπουδών που υπάρχουν σήμερα στη Σχολή Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Μπάνια Λούκα. Εν τω μεταξύ, το προαναφερθέν πρόγραμμα σπουδών επεκτάθηκε και μετονομάστηκε και σήμερα είναι το πρόγραμμα σπουδών γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας και λατινικής γλώσσας.
Στον πρώτο κύκλο σπουδών, διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών, οι φοιτητές εξιδεικεύονται στη γλωσσική, λογοτεχνική και διδακτική-μεθοδολογική έρευνα, καθώς και στην εισαγωγή καινοτομιών στη διδασκαλία γαλλικών και λατινικών και στον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας της γαλλικής σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή / και σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι φοιτητές εισάγονται επίσης στις δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του πρώτου κύκλου και επιπλέον αποκτούν προϋποθέσεις για περαιτέρω εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη στη χώρα και στο εξωτερικό.